БЖЗҚ Бағдарламасы

 

Менің азық-түлік дүкенім бар. Зейнетақы жарналарын өзімнің және жұмыскерлерімнің пайдасына қалай аударамын?

Міндетті зейнетақы жарналарын заңды тұлғалардың, жеке кәсіпкерлердің, жеке практикамен айналысушылардың және басқа да адамдардың пайдасына аудару мерзімі мен тәртібі ҚР заңнамасында көрсетілген.

Егер Сіз жеке кәсіпкер ретінде жұмыс істейтін болсаңыз, міндетті зейнетақы жарналарын өз қарамағыңыздағы қызметкерлеріңіздің зейнетақы шотына табыстар төленген айдан кейінгі айдың 25-інен кешіктірмей төлеуіңіз қажет. Ал өз пайдаңызға аударылатын жарнаны – есептегі айдан кейінгі айдың 25-інен кешіктірмей төлейсіз.

Арнайы салық режимін патент негізінде қолданатын жеке кәсіпкерлер міндетті зейнетақы жарналарын патент құнын төлеуге арналған мерзімде аударады. Бұл ретте салық кезеңі – бір күнтізбелік жыл. Демек, міндетті зейнетақы жарналары жылына бір рет патент алғанға дейін төленеді. Толығырақ БЖЗҚ сайтының «Қызметтер»-«Зейнетақы жарналарын қалай жүзеге асырады» бөлімінен оқи аласыз.

 

 

 

У меня продуктовый магазин, как мне осуществлять взносы в свою пользу и в пользу работников?

Порядок и сроки осуществления уплаты обязательных пенсионных взносов для юридических лиц, ИП, лиц, занимающихся частной практикой, и иных лиц предусмотрены законодательством РК. Например, если Вы работаете как ИП, то уплата обязательных пенсионных взносов осуществляется в свою пользу – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, уплата обязательных пенсионных взносов в пользу работников – не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов. В случае если Вы являетесь ИП, применяющим специальный налоговый режим на основе патента, то взносы перечисляются за календарный год в срок, предусмотренный налоговым законодательством РК: оплата стоимости патента производится до представления расчета. Подробнее читайте на сайте ЕНПФ (в разделе «Как исчислять и перечислять взносы?»).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мен өзімді-өзім жұмыспен қамтушымын. Ерікті зейнетақы жарналарын аудара аламын ба? 

Сіз жеке тұлға ретінде ерікті жарналарды өз табысыңыздың есебінен өз пайдаңызға немесе үшінші тұлғаның пайдасына аудара аласыз. Сәйкесінше ерікті жарналар өзіңіздің және үшінші тұлғаның зейнетақы капиталын толықтыруға мүмкіндік береді. Бұл ретте ерікті жарналардың мөлшерін, оларды аудару және Қордан алу тәртібінҚормен өзара келісе отырып өзіңіз белгілейсіз.

Айта кетелік, айлық табысыңызға қарай ерікті зейнетақы жарналарының мөлшері ай сайын өзгеріп тұруы мүмкін. Ерікті жарналарды өзіңіз төлеуіңіз қажет. Бұл үшін БЖЗҚ-мен зейнетақы шартын жасасып, ерікті жарналарды Қордың шартта көрсетілген деректемелеріне банк арқылы аударып тұрасыз.

Қазіргі кезде ерікті жарналар бойынша шот ашудың екі жолы бар. Бірі – жеке басты куәландыратын құжатпен Қор бөлімшесіне келу арқылы, екіншісі – үйде отырып-ақ, Қордың ресми сайты арқылы ашу. Соңғысы өткен жылдың шілде айында іске қосылған.Бұл қызметті пайдалану үшін электрондық цифрлық қолтаңба қажет. Ал оны Халыққа қызмет көрсету орталығы (ХҚО)береді.Бұл туралы толық ақпаратты Қор сайтынан оқи аласыз.

 

Я самозанятый, могу ли я делать добровольные пенсионные взносы?

Вы можете осуществлять добровольные пенсионные взносы как в свою пользу, так и в пользу третьих лиц. Напомним, что добровольные пенсионные взносы (ДПВ) – это отличная возможность пополнить свой пенсионный капитал и капитал третьих лиц. При этом Вы сами определяете размер взноса и периодичность уплаты, а также порядок последующей выплаты пенсионных накоплений, сформированных за счет ДПВ, по основаниям, предусмотренным ст. 33 Закона РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан». Отметим, что сумма добровольных пенсионных отчислений каждый месяц может меняться в зависимости от возможностей и Ваших пожеланий.

Осуществлять добровольные пенсионные взносы нужно самостоятельно. Для этого необходимо заключить договор с ЕНПФ и перечислять добровольные отчисления в ЕНПФ на банковские реквизиты, указанные в договоре. Для Вашего удобства на сайте ЕНПФ реализована услуга по открытию добровольного пенсионного счета онлайн с помощью актуального ключа ЭЦП.

Подробную информацию о заключении договора за счет добровольных пенсионных взносов и реквизиты для перечисления Вы найдете на сайте по ссылке: www.enpf.kz.

 

Мен фрилансермін. Екі-үш тапсырыс берушімен азаматтық-құқықтық сипатта шарт жасасқанмын. Енді зейнетақы қорына міндетті зейнетақы жарналарын қалай төлеуге болады?

Егер Сіз салық агенттерімен азаматтық-құқықтық сипатта шарт жасасу арқылы жұмыс атқаратын болсаңыз, Сіз үшін міндетті зейнетақы жарналарын Қорға осы салық агенттері төлейді. Ал салық агенттері деген кімдер? Олар: заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, жеке практикамен айналысатын жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар және кәсіби медиаторлар болуы мүмкін. Бұл ретте жарналар мен шарттардың санына шектеу қойылмайды: егер үш шартыңыз болса, жарналар сол үш шартыңыз бойынша түседі.

Ал егер салық агенті болып табылмайтын жеке тұлғалармен азаматтық-құқықтық сипатта шарт жасасқан болсаңыз, онда Сіз осы шарт бойынша алған табысыңыздан Қорға зейнетақы жарналарын төлеуден босатыласыз. Бірақ бұл жарналарды Қорға өз еркіңізбен төлеуге құқыңыз бар. Бұл қомақты зейнетақы жинақтарын қалыптастыруға оң әсер етеді. Яғни, еңбек өтіліңіз үздіксіз жүріп отырады. Ал бұл базалық зейнетақыны жоғары мөлшерде алуға мүмкіндік береді. Жарналар екінші деңгейдегі банктер немесе Қазпошта арқылы төленеді.

 

 

Я подрабатываю как фрилансер по двум и более договорам ГПХ? Как производятся взносы?

Если Вы заключили договор гражданско-правового характера (ГПХ) с ИП или юридическим лицом или лицом, занимающимся частной практикой, которые являются налоговым агентом, то перечисление обязательных пенсионных взносов на Ваш индивидуальный пенсионный счет в обязательном порядке осуществляет налоговый агент. При этом количество взносов, как и количество договоров неограниченно: если у вас три договора, то взносы будут поступать по всем трем.

Если же Вы заключили договор ГПХ с физическим лицом, который не является налоговым агентом, то перечисление обязательных пенсионных взносов на Ваш индивидуальный пенсионный счет Вы вправе осуществить самостоятельно через банки второго уровня или Казпочту.

При этом рекомендуем воспользоваться возможностью и осуществлять взносы с договоров ГПХ, так как это позволит увеличить пенсионный капитал – значит и получать больше в качестве пенсионных выплат, а также будет благоприятно влиять на стаж участия в накопительной пенсионной системе для получения максимальных выплат базовой пенсии.

 

 

 

Бірыңғай жиынтық төлемді төлей бастадым. Бірақ бірнеше айды жіберіп алдым. Мен енді осы ағымдағы айда бірыңғай төлемді өткен айлар үшін төлей аламын ба?

Жоқ, бірыңғай жиынтық төлемді ағымдағы ай мен алдағы айлар үшін ғана төлеуге болады.

Жеке тұлғалар бұл төлемді өз бетімен екінші деңгейдегі банктер және жекелеген банк операцияларын орындайтын ұйымдар немесе Қазпошта арқылы қолма-қол ақшамен немесе банктегі шоты арқылы Мемлекеттік корпорацияның банк шотына аударады.

Төлеушілердің бірыңғай жиынтық төлемін төлеуді олар өз бетінше немесе үшінші жақтың пайдасына жасайды, бұл бірыңғай жиынтық төлемді төлеудің «ММЖЖЖ» форматында көрсетілген мерзімін көрсете отырып жүзеге асырылады.

 

Начал вносить единый совокупный платеж. Но несколько месяцев пропустил. Могу ли я оплатить ЕСП в текущем месяце за прошедшие?

ЕСП подлежит уплате общей суммой. Уплата ЕСП производится путем внесения ЕСП плательщиком наличными деньгами либо безналичным способом через банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет Государственной корпорации с учетом требований Закона РК «О платежах и платежных системах».

Уплата ЕСП плательщиками осуществляется самостоятельно или третьим лицом в их пользу с указанием месяца календарного года, за который производится уплата ЕСП в формате «ММГГГГ».

При этом ЕСП может уплачиваться за текущие и последующие месяцы календарного года.

 

 

 

 

 

 

 

Адвокаттық практикамен айналыса бастадым. Адвокаттар міндетті зейнетақы жарналарын өз пайдасына қандай мөлшерде аударулары тиіс?

Адвокаттар, жеке сот орындаушылары, жеке нотариустар, кәсіпқой медиаторлар және жеке кәсіпкерлер міндетті зейнетақы жарналарын өз пайдаларына өз бетімен аударып отырады. Бұл ретте міндетті зейнетақы жарналары алынатын табыстың 10 пайызы мөлшерінде, бірақ ең төменгі жалақы мөлшерінің 10 пайызынан кем емес және 50 еселенген мөлшерінің 10 пайызынан жоғары емес мөлшерде белгіленеді. Жарна үшін есептелетін табысты олар өз бетімен айқындайды.

Табыс болмаған жағдайда, Сіз тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі жалақы мөлшерінің 10 пайызы есебімен өз пайдаңызға міндетті зейнетақы жарналарын төлеуге құқылысыз.

 

 

 

 

Начал адвокатскую практику. В каком размере адвокаты должны делать взносы в свою пользу?

Адвокаты, частные судебные исполнители, частные нотариусы, профессиональные медиаторы, а также индивидуальные предприниматели обязательные пенсионные взносы вносят самостоятельно в свою пользу. Размер обязательного пенсионного взноса равен 10% от получаемого дохода, но не менее 10% от минимального размера заработной платы (МРЗП) и не выше 10% 50-кратного МРЗП. Получаемый доход определяется также самостоятельно.

В случае отсутствия дохода Вы вправе уплачивать обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ в свою пользу из расчета 10% от минимального размера заработной платы, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

 

 

 

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды. Міндетті өрістер * таңбаланған